Mastering the Addictive Personality

Har du ett beteende eller beroende som du har svårt att ta dig ur? Bär du på oro, ångest och negativa tankar?

För mer information kring kursinnehåll, se vidare under fliken Kurser och priser.

Bakgrund

Programmet Mastering the Addictive Personality grundar sig på yoga, pranayama och meditation. Utbildningen omfattar tex de bakomliggande orsakerna till beroende, 12-stegsmodellen samt trauma och beroendebeteenden. Vidare fördjupning i olika beroenden inkluderande substanser och processer och beroendets effekter på kroppen, sinnet, hormonerna och känslorna samt en överblick av de psykologiska och psykiatriska effekterna som har samband med beroende och återhämtning.En fördjupad genomgång av olika asanas i yogan, pranayama och mantran och deras direkta påverkan på sinnet, kroppen, hormonutsöndringen och nervsystemet. Även kost, avgiftning, rening av kroppen samt hälsosamma relationer, intimitet och sex ingår. Utbildningen gav många värdefulla verktyg att lära ut.

Mastering the Addictive Personality är ett program som är utarbetat av Carolyn Cowan i England. Hon är kundaliniyogalärare, relations- och sexterapeut med mångårig erfarenhet av att arbeta med ”recovery” inom behandlingshem, rehab och fängelser mm. Hon har även egen erfarenhet av att ha missbrukat droger, alkohol, sex, spel och hur kraftfulla verktyg yoga och meditation är för återhämtning. Carolyn Cowan har även stor kunskap om trauma, att läka sexuella övergrepp och hon håller även kurser för kvinnor som har haft svårigheter före, under och efter graviditet.

Utbildningen är en 60 timmars teachers training och är godkänd av the Kundalini Yoga Teachers Association.