Medveten Andning

Medveten andning är kunskap om andningens ABC från grunden vilket skapar en djupgående förståelse för hur viktig vår andning är för alla aspekter av våra liv – fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Det finns bland annat 12 olika områden som kan förbättras med goda och medvetna andningsvanor:

 • få mer energi
 • ökad fettförbränning
 • lugnare hjärna
 • bättre sexliv
 • bättre sömn
 • starkare hjärta
 • rakare tänder
 • bättre idrottsprestation
 • mindre oro
 • upplev mindre smärta
 • förbättra astma
 • öka andlig utveckling

Du kan göra ett andningstest här: Andningstest.