Tid

Tid Att ta dig tid för det viktiga Att ta dig tid för skrivandet Att ta dig tid att läkas Att ta dig tid att växa Att ta dig tid för självkärlek Att ta dig tid för självomsorg Att ta dig tid att hantera alla känslor Att ta dig tid att hinna med Att ta […]