Kroppen är fantastisk. Desto mer jag lär mig och utövar yoga, dans och träning, desto mer fascinerad blir jag över de enorma möjligheter det finns att läkas. Genom att lära mer kan vi förebygga mycket smärta och ohälsa genom att träna och röra oss på ett sätt som lugnar nervsystemet och bygger upp oss. På så sätt kan vi slippa onödiga läkemedel som i längden inte är bra för oss.

Boken jag refererar till handlar främst om barn med adhd och autism, men passar även för oss med migrän som också ofta är överkänsliga för stimuli och har svårt att värja oss (trigger). Dessutom är många med migrän utmattade/utbrända och allt hänger ihop. Läs!

Harald Blomberg är psykiatriker arbetar med alternativa metoder för barn som diagnostiserats med autism och adhd. Han har utvecklat en metod som kallas rytmisk rörelseträning. I sin bok Rörelser som helar beskriver författaren hur enkla rytmiska rörelser kan stimulera hjärnans och nervsystemets förmåga att förnya sig och bilda nya nervförbindelser. Han beskriver i sin bok hur medfödda reflexer hos fostret och spädbarn fungerar och hur dessa integreras och försvinner när barnet växer och utvecklas. Om en eller flera av dessa reflexer inte integreras eller aktiveras vid stark stress, trauma mm kan de finnas kvar även hos vuxna personer. Det finns flera olika reflexer som kan aktiveras var för sig eller tillsammans, men speciellt en som är extra intressant, Mororeflexen. Mororeflexen är en ofrivillig reaktion på hot och alla som har barn känner igen den. Det är när barnet rycker till, andas in och sträcker armar och ben åt sidorna. Fingrarna sträcks. Sedan förs armar och ben mot kroppens mittpunkt, händerna knyts och barnet börjar gråta. 

En aktiv Mororeflex föreligger vanligen vid utbrändhet och kroniskt trötthetssyndrom. Om reflexen inte integreras eller aktiveras av någon anledning blir man överkänslig för stimuli från ett eller flera sinnen.  Exempel på detta kan vara överkänslighet för ljus, överkänslighet för specifika ljud och svårigheter att utestänga bakgrundsljud, åksjuka, dålig balans och känslighet för beröring. Många personer som inte integrerat Mororeflexen lever i ett konstant inre stresstillstånd och är överkänsliga för yttre sinnesintryck. När Mororeflexen är aktiv hamnar kroppen i försvarsberedskap vilket leder till att kortisol och adrenalin frigörs. Adrenalinet gör att sinnena blir överkänsliga. Barn med ointegrerad Mororeflex kan dra sig tillbaka och sluta sig inom sig själva för att skärma av all stimuli. När ointegrerade primitiva reflexer aktiveras förstärker de spänningarna hos en person som redan har muskelspänningar. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *