Rörelser som helar

Kroppen är fantastisk. Desto mer jag lär mig och utövar yoga, dans och träning, desto mer fascinerad blir jag över de enorma möjligheter det finns att läkas. Genom att lära mer kan vi förebygga mycket smärta och ohälsa genom att träna och röra oss på ett sätt som lugnar nervsystemet och bygger upp oss. På så sätt kan vi slippa onödiga läkemedel som i längden inte är bra för oss.

Boken jag refererar till handlar främst om barn med adhd och autism, men passar även för oss med migrän som också ofta är överkänsliga för stimuli och har svårt att värja oss (trigger). Dessutom är många med migrän utmattade/utbrända och allt hänger ihop. Läs!

Harald Blomberg är psykiatriker arbetar med alternativa metoder för barn som diagnostiserats med autism och adhd. Han har utvecklat en metod som kallas rytmisk rörelseträning. I sin bok Rörelser som helar beskriver författaren hur enkla rytmiska rörelser kan stimulera hjärnans och nervsystemets förmåga att förnya sig och bilda nya nervförbindelser. Han beskriver i sin bok hur medfödda reflexer hos fostret och spädbarn fungerar och hur dessa integreras och försvinner när barnet växer och utvecklas. Om en eller flera av dessa reflexer inte integreras eller aktiveras vid stark stress, trauma mm kan de finnas kvar även hos vuxna personer. Det finns flera olika reflexer som kan aktiveras var för sig eller tillsammans, men speciellt en som är extra intressant, Mororeflexen. Mororeflexen är en ofrivillig reaktion på hot och alla som har barn känner igen den. Det är när barnet rycker till, andas in och sträcker armar och ben åt sidorna. Fingrarna sträcks. Sedan förs armar och ben mot kroppens mittpunkt, händerna knyts och barnet börjar gråta. 

En aktiv Mororeflex föreligger vanligen vid utbrändhet och kroniskt trötthetssyndrom. Om reflexen inte integreras eller aktiveras av någon anledning blir man överkänslig för stimuli från ett eller flera sinnen.  Exempel på detta kan vara överkänslighet för ljus, överkänslighet för specifika ljud och svårigheter att utestänga bakgrundsljud, åksjuka, dålig balans och känslighet för beröring. Många personer som inte integrerat Mororeflexen lever i ett konstant inre stresstillstånd och är överkänsliga för yttre sinnesintryck. När Mororeflexen är aktiv hamnar kroppen i försvarsberedskap vilket leder till att kortisol och adrenalin frigörs. Adrenalinet gör att sinnena blir överkänsliga. Barn med ointegrerad Mororeflex kan dra sig tillbaka och sluta sig inom sig själva för att skärma av all stimuli. När ointegrerade primitiva reflexer aktiveras förstärker de spänningarna hos en person som redan har muskelspänningar. 

Tid

Tid

Att ta dig tid för det viktiga

Att ta dig tid för skrivandet

Att ta dig tid att läkas

Att ta dig tid att växa

Att ta dig tid för självkärlek

Att ta dig tid för självomsorg

Att ta dig tid att hantera alla känslor

Att ta dig tid att hinna med

Att ta dig tid att hitta din trygghet

Att ta dig tid att fokusera på det viktiga

Att ta dig tid att hitta lösningar

Att ta dig tid att stärka din röst

Att ta dig tid att vila

Att ta dig tid att bearbeta

Att ta dig tid att släppa taget

Att ta dig tid att älska

Att ta dig tid att utvecklas

Att ta dig tid att slappna av

Att ta dig tid att uttrycka dig

Att ta dig tid att fylla på med energi

Att ta dig tid att skratta

Att ta dig tid att bara vara

Att ta dig tid att LYSSNA

Vad tar du dig tid för?

Spänningsmönster

Jag har läst en mycket intressant bok om hur olika spänningsmönster påverkar oss och hur vi mår, men även vikten av ett starkt nervsystem. Det är kiropraktorn Martin Fransson som skriver i sin bok Din hälsokälla är Du – Utveckla dina fem hälsopelare på ett tydligt och lättförståeligt vis om hur vi samlar på oss spänningar och hur det kan ta sig uttryck. Författaren beskriver fem spänningsmönster som alla en gång fyllt en funktion då de uppstod för att vi skulle kunna hantera en potentiellt livshotande situation. Författaren menar att vi behöver väcka upp och vidareutveckla vår förmåga att självreglera våra kvarhållna stressresponser som tar livsresurser i anspråk och som inte hör till nuet. Kapaciteten att självreglera nervsystemet är ovärderlig för det vi kallar stressuthållighet och enligt många stressforskare är bibehållen stressrespons skälet till så mycket som 95 % av all ohälsa. Vidare uppger författaren att det finns en intim koppling mellan vårt mentala förhållningssätt och hur vi håller vår kropp. Vilka spänningsmönster vi omedvetet skapar, påverkar alltså hela vårt system; motorik, känslor och tankar. 

De fem spänningsmönster som Martin Fransson tar upp i sin bok är:

 • Första spänningsmönstret – Fast i det förflutna
  Det första spänningsmönstret föranleder ofta rygg- och nackvärk och påverkan på hela vårt grundtillstånd och hur vi håller kvar det förflutna i våra kroppar. Kroppen minns dåtiden på ett sätt som inte tillåter oss att vara i nuet och välja fritt. Detta mönster kan uttryckas som en obalans mellan fram- och baksidan av kroppen. 

 • Andra spänningsmönstret – Oro för framtiden
  Det andra spänningsmönstret hänger samman med att vi oroar oss för framtiden. Detta mönster kan uttryckas som en obalans mellan vänster och höger sida i nacken. Det tar sig oftast uttryck i spänningar och smärta i nacke och axlar, huvudvärk och spända käkar. 

 • Tredje spänningsmönstret – Vem är jag? 
  Det tredje mönstret handlar om identitet. Detta spänningsmönster kan även uttryckas som en obalans mellan vänster och höger sida nere i bäckenet. Det är grundmönstret för alla som har ont i ländryggen, bäcken och höfter. Den klassiska ryggskottspatienten eller ischiaspatienten bär detta spänningsmönster på fullt påslag. 

 • Fjärde spänningsmönstret – Osårbar
  Det fjärde spänningsmönstret är kopplat till hur vi stänger av så att vi inte ska uppfatta våra kroppssignaler lika starkt. Vi låser vår kropp för att slippa känna och istället kunna ”slåss”. Vi gör oss osårbara. Detta mönster kan även uttryckas som en obalans mellan övre och nedre delen i kroppen, och där framsidan framhävs framför baksidan. Den som bär på det fjärde spänningsmönstret har antingen kronisk värk lite här och var, eller känner ingenting och får mycket sällan några känningar från kroppen. Det beror på hur hårt och länge mönstret burits. 

 • Femte spänningsmönstret – Det finns inte nog
  Det femte spänningsmönstret handlar om att känna sig mindre värd än andra och det kan visa sig i en hopsjunken kroppshållning eller mer subtilt utryckt syns det i hur vi bär en spänning i bäckenbotten, i diafragman (solarplexus) och i nacken. Det kan gestalta sig som en känsla av att ofta känna sig överväldigad, av att det är bara för mycket. Det femte spänningsmönstret kan även vara en kombination av de övriga spänningsmönstren. Fysiska besvär kan variera eftersom detta är det mönster som håller allra mest spänning och som satt sig djupast. 

Läs mer här: https://welledge.nu