Rörelser som helar

Kroppen är fantastisk. Desto mer jag lär mig och utövar yoga, dans och träning, desto mer fascinerad blir jag över de enorma möjligheter det finns att läkas. Genom att lära mer kan vi förebygga mycket smärta och ohälsa genom att träna och röra oss på ett sätt som lugnar nervsystemet och bygger upp oss. På […]

Tid

Tid Att ta dig tid för det viktiga Att ta dig tid för skrivandet Att ta dig tid att läkas Att ta dig tid att växa Att ta dig tid för självkärlek Att ta dig tid för självomsorg Att ta dig tid att hantera alla känslor Att ta dig tid att hinna med Att ta […]

Spänningsmönster

Jag har läst en mycket intressant bok om hur olika spänningsmönster påverkar oss och hur vi mår, men även vikten av ett starkt nervsystem. Det är kiropraktorn Martin Fransson som skriver i sin bok Din hälsokälla är Du – Utveckla dina fem hälsopelare på ett tydligt och lättförståeligt vis om hur vi samlar på oss spänningar […]